Scholenopdekaart

Daltonschool Neptunus

Daltonschool Neptunus

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Onderwijsconcept: Dalton
Denominatie: Protestants-christelijk

Daltonschool Neptunus is gelegen in de wijk IJburg te Amsterdam met als profiel natuur, wetenschap en technologie. Sinds 2008 is onze school een officieel erkende daltonschool. Ons onderwijs is dan ook gebaseerd op de vijf kernwaarden van Dalton.

Wij zijn een school op oecumenische grondslag. Dit betekent dat alle leerlingen, ongeacht achtergrond, geloof en levensovertuiging, bij ons welkom zijn.

Daltonschool Neptunus is een brede school. De voorschool en de naschoolse opvang in school is van 08.00 uur tot 18.30 uur in handen van Partou.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Piet Zwarthof 2
1087AX Amsterdam

Telefoon:
0203987790
Website:
www.daltonschoolneptunus.nl
E-mailadres:
Administratie.Neptunus@amosonderwijs.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep

Aantal scholen:
29
Aantal leerlingen:
7439
Website:
www.amosonderwijs.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam/Diemen