Scholenopdekaart

Rooms Katholieke Basisschool De Berckacker

Rooms Katholieke Basisschool De Berckacker

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Rooms-Katholiek

De Berckacker is een school waar kinderen graag naar toe komen. De Berckacker werkt volgens het leerstofjaarklassensysteem, met verschillende vormen van differentiatie. Op deze wijze rust de school kinderen toe met kennis, maar er is ook volop aandacht voor de wijze waarop ze zich later staande kunnen houden in de maatschappij. De school speelt in op de verschillen tussen kinderen. Ieder kind heeft zijn eigen, unieke kwaliteiten en de school wil deze zo goed mogelijk ontwikkelen. Goede communicatie is hierbij onontbeerlijk. De school is vanaf het schooljaar 2012-2013 verbreed en is de communicatie met de opvangpartners geïntensiveerd.

De professionele leerkrachten kijken goed naar kinderen, signaleren snel en zijn in staat op een juiste wijze af te stemmen op datgene wat een kind verder kan brengen in ontwikkeling. De leerkrachten in de onderbouw bieden een veilige omgeving voor jonge kinderen. In de bovenbouw geven de leerkrachten goede adviezen voor het Voortgezet Onderwijs, zodat ieder kind op een plek terecht komt, die bij hem of haar past. De leerresultaten van De Berckacker zijn al jaren op orde; wij rusten kinderen op goede wijze toe op de benodigde kennisgebieden. We verzorgen een goede en uitgebreide rapportage, waar u de leerresultaten van uw kind kunt volgen, maar ook hoe het 'leren leren' bij uw kind verloopt. Daarnaast is op De Berckacker het Ouderportaal van ParnasSys (ons administratiesysteem) opengesteld. Ouders kunnen hierdoor op elk gewenst moment de ontwikkeling van hun kind volgen. Het team van De Berckacker voelt een grote gezamenlijke verantwoordelijkheid om dingen samen op te lossen en er samen de schouders onder te zetten.

Contactgegevens

Norenberg 23
5508DJ Veldhoven

Telefoon:
0402540270
Website:
www.berckacker.nl
E-mailadres:
berckacker@veldvest.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stg. Veldvest bijzond. onderw. in Veldhoven en omgeving

Aantal scholen:
16
Aantal leerlingen:
3318
Website:
www.veldvest.nl

Foto-impressie