Scholenopdekaart

Protestants Christelijke Basisschool De Morgenster

Protestants Christelijke Basisschool De Morgenster

Uitleg
Deze pagina toont hoeveel procent van de onderwijstijd de school aan de diverse vakken besteedt. Daarnaast kunt u zien hoeveel uur de school gemiddeld per week aan de verschillende vakken besteedt, uitgesplitst naar leerjaar. Deze informatie is beschikbaar voor de leerjaren 3 t/m 8.