Scholenopdekaart

Protestants Christelijke Basisschool De Morgenster

Protestants Christelijke Basisschool De Morgenster

Uitleg
Dit venster toont informatie over de financiën van het bestuur. Onder de kengetallen vallen rentabiliteit (en het driejaarsgemiddelde), solvabiliteit, liquiditeit, kapitalisatiefactor en weerstandsvermogen. Lees de informatie in dit handboek van de po-raad voor meer uitleg over de kengetallen. Lees de definitie voor meer informatie over de herkomst van de data.