Scholenopdekaart

Openbare basisschool Tiggeldobbe

Openbare basisschool Tiggeldobbe

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

Welkom bij o.b.s. Tiggeldobbe  

Onderwijs voor de toekomst is ons motto. Samen met ouders willen we de kinderen helpen en stimuleren bij hun ontwikkeling op weg naar hun en onze toekomst.
We doen dat met een gemotiveerd en betrokken team. Kinderen worden betrokken bij hun eigen ontwikkeling en bij keuzes die worden gemaakt.
Naast taal, lezen en rekenen, is er aandacht voor sport, cultuur en de creatieve vakken. En we reserveren tijd en energie voor vieringen en projecten en worden daarin financieel in gesteund door de Culturele Vrienden van de Tiggeldobbe.
We ontwikkelen ons in stapjes naar gepersonaliseerd onderwijs. Te beginnen met de wereld oriënterende vakken. Kinderen gaan daar met o.a. ontdekkend en onderzoekend leren de wereld verkennen.  
Kortom een school waar kinderen veel leren en zich in veilig klimaat en met een positieve aanpak kunnen ontwikkelen.
Kijk ook op onze site Tiggeldobbe. Daar vindt u o.a. informatie over het nieuwe gebouw voor onze school, de Tirrel, waarin onderwijs, zorg, sport de buurt en voor- en naschoolse opvang samen komen.

De naam Tiggeldobbe is een historische naam, net als de straatnamen in de wijk Ripperda. Een tiggeldobbe is een plaats waar klei uitgegraven werd voor een “tiggelwaark” (=steenbakkerij). Later veranderde zo’n uitgegraven plaats in een kuil met water (=dobbe). De school stamt uit 1977. In 2020-2021 gaat de school verhuizen naar de Tirrel.

De schoolgids kunt u dit jaar down loaden via Scholen op de Kaart. Dit maakt de gids completer en compacter.
Nadeel is dat deze site nog niet alle links meeneemt. Daarom hier een paar belangrijke links om u goed te informeren. Veel van die informatie vindt u ook op de site van onze school en op Scholen op de Kaart

Andere belangrijke informatie is die van ons schoolbestuur en
ons beleidsplan Pedagogisch klimaat, Sociale Veiligheid, Burgerschap een Integratie  Sociale Veiligheid.

Voor vragen en  opmerkingen staan we open! 

Jaap Rosema, directeur

Download de schoolgids

Contactgegevens

Zadelmakerij 6
9951JM Winsum

Telefoon:
0595441831
Website:
www.tiggeldobbe.nl
E-mailadres:
obstiggeldobbe@lauwerseneems.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Schoolbestuur voor primair en voortgezet onderwijs tussen Lauwers en Eems-stg

Aantal scholen:
19
Aantal leerlingen:
2661
Website:
www.lauwerseneems.nl

Samenwerkingsverband

Stichting Samenwerkingsverband PO 20-01


Foto-impressie