Scholenopdekaart

Kindcentrum Vredeveldschool

Kindcentrum Vredeveldschool

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Rooms-katholiek

Dit SchoolVenster geeft u inzicht in de resultaten van het Kindcentrum Vredeveldschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Zo biedt het SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de school.

Kinderen hebben de toekomst

Vredeveldschool: Een school met een rijke historie, een school met toekomst! Katholiek onderwijs geven wij vorm op een moderne manier die past bij deze tijd. Het kind staat hierin centraal en wordt actief betrokkenen bij zijn eigen onderwijs en vormingsproces gebaseerd op drie kernbehoeften: relatie, competentie en autonomie.

Wij kiezen er daarom ook voor om niet alleen een beeld te geven over de school zoals deze nu is, maar juist ook om u te laten weten welke visie op onderwijs wij hebben en hoe wij ons onderwijs veranderen en vormgeven. Uw kind groeit met ons mee.

* Ochtendtaken - Thematisch werken

* Verantwoordelijkheid - Zelfstandigheid

* Katholieke identiteit - Hoge verwachtingen

* Theoretische kaders: 21centuryskills, De leerpyramide van Edgar Dale, Pedagogisch Pact

U bent van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen in onze school. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de directeur Hiltje Ketelaar

Download de schoolgids

Contactgegevens

Tuinstraat 5 E
9404KK Assen

Telefoon:
0592317620
Website:
www.vredeveldschool.nl
E-mailadres:
vredeveldschool@primenius.nl

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Hiltje Ketelaar

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Stichting Primenius

Aantal scholen:
34
Aantal leerlingen:
4944
Website:
www.primenius.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband PO Noord-Drenthe.


Foto-impressie