Scholenopdekaart

Rehoboth School

Rehoboth School

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-Christelijk

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van Rehoboth School. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Contactgegevens

Poolster 4
2221NT Katwijk

Telefoon:
0714081019
Website:
www.rehobothschool-katwijk.nl
E-mailadres:
directie@rehobothschool-katwijk.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stg. Herv. Scholen voor b.v.o. te Katwijk aan Zee

Aantal scholen:
6
Aantal leerlingen:
1496
Website:
www.hervormdescholen.nl

Foto-impressie