Scholenopdekaart

Nutsschool M.M.Boldingh

Nutsschool M.M.Boldingh

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Algemeen bijzonder

Nutsschool M.M. Boldingh is een kleine gezellige school in Den Haag. Wij geven modern degelijk onderwijs gericht op onderwijsbehoefte. Bij ons is ieder kind welkom, indien wij de zorg kunnen bieden die binnen onze mogelijkheden ligt. We bereiden onze leerlingen zo goed mogelijk voor op passend vervolgonderwijs en op actieve deelname aan de maatschappij. De uitgangspunten van de "Vreedzame school" zijn daarbij leidend.

Wij staan voor:

Bevorderen van zelfstandigheid, samenwerking, weerbaarheid, zelfredzaamheid, talentontwikkelingen kritisch denken.

Taakgericht, Hoogwaardig, Uitdagend, Interessant en Stimulerend onderwijs (THUIS).

Kernwaarden zijn "leven", "leren" en "lachen"

Gericht op de cognitieve, creatieve, sociale en motorische ontwikkeling.

Gericht op (motiverend) leren.

Gericht op maatschappelijke betrokkenheid.

Gericht op partnerschap met ouders en leerlingen.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Verhulstplein 21
2517SC Den Haag

Telefoon:
0703450422
Website:
www.nutsschoolboldingh.nl
E-mailadres:
info@nutsschoolboldingh.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting Lucas Onderwijs

Aantal scholen:
80
Aantal leerlingen:
34864
Website:
www.lucasonderwijs.nl

Samenwerkingsverband

Stg. Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH


Foto-impressie