Scholenopdekaart

Nutsbasisschool M.M.Boldingh

Nutsbasisschool M.M.Boldingh

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Algemeen Bijzonder

We geven modern degelijk onderwijs gericht op onderwijsbehoefte. Bij ons is ieder kind welkom, indien wij de zorg kunnen bieden die binnen onze mogelijkheden ligt. We bereiden onze leerlingen zo goed mogelijk voor op passend vervolgonderwijs en op actieve deelname aan de maatschappij. De uitgangspunten van de "Vreedzame school" zijn daarbij leidend.

Wij staan voor:

Taakgericht, Hoogwaardig, Uitdagend, Interessant en Stimulerend onderwijs (THUIS).

Kernwaarden zijn "leven", "leren" en "lachen"

Gericht op de cognitieve, creatieve, sociale en motorische ontwikkeling.

Gericht op (motiverend) leren.

Gericht op maatschappelijke betrokkenheid.

Gericht op partnerschap met ouders en leerlingen.

Contactgegevens

Verhulstplein 21
2517SC Den Haag
0703450422

Bestuursgegevens

Stichting Lucas Onderwijs
Aantal scholen: 81
Aantal leerlingen: 34237

Foto-impressie