Scholenopdekaart

Nutsschool Morgenstond

Nutsschool Morgenstond

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Onderwijsconcept: Ervaringsgericht Onderwijs
Denominatie: Algemeen bijzonder

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van (school). De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig leest u een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze school.

Nutsschool Morgenstond heeft alles onder één dak. In het gebouw is ook een peuterspeelzaal en voor- en naschoolse opvang. Wij zijn een Voorschool waar de kinderen centraal staan met veel aandacht voor rekenen, taal en woordenschat.

Contactgegevens

Zweeloostraat 61
2545VC Den Haag
0703663445

Bestuursgegevens

Stichting Lucas Onderwijs
Aantal scholen: 80
Aantal leerlingen: 34193

Foto-impressie