Scholenopdekaart

De Krijtmolen

De Krijtmolen

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

Samen op weg naar de toekomst!

OBS De Krijtmolen is een openbare school in de Molenwijk met een enthousiast en deskundig team. Wij zijn trots op onze multiculturele samenstelling. Als school van de toekomst spelen we in op de snel veranderende, digitale en internationale samenleving. We willen kinderen opleiden tot een zelfstandige en zelfbewuste wereldburgers die hun plek weten te vinden in de snel veranderende maatschappij. Om kinderen goed voor te bereiden op de toekomst zijn kennis, vaardigheden en houding belangrijk.

Op onze school:

  • vormen de basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal, rekenen/wiskunde) de basis van ons onderwijs;
  • leren we onze kinderen communiceren in de veranderende wereld;
  • ontwikkelen kinderen zich tot zelfbewuste wereldburgers met een onderzoekende houding;
  • werken kinderen aan hun persoonlijke ontwikkeling en de eigen invloed op geluk.

Contactgegevens

Molenwijk 8
1035EE Amsterdam

Telefoon:
0206311560
Website:
www.obsdekrijtmolen.nl
E-mailadres:
info.krijtmolen@innoord.nl

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

N. Spackler

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Innoord

Aantal scholen:
17
Aantal leerlingen:
4174
Website:
www.innoord.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam/Diemen