Scholenopdekaart

Groen van Prinsterer Basisschool

Groen van Prinsterer Basisschool

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-Christelijk

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van Groen van Prinsterer Basisschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Contactgegevens

Groen van Prinstererweg 2
3731HB De Bilt
0302204652

Bestuursgegevens

Stichting Delta De Bilt voor Primair Onderwijs
Aantal scholen: 9
Aantal leerlingen: 2626