Scholenopdekaart

Rooms Katholieke Basisschool St Theresia

Rooms Katholieke Basisschool St Theresia

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Rooms-katholiek

Welkom bij de Theresiaschool! We informeren u hier over onze visie op onderwijs, de uitwerking daarvan in de dagelijkse praktijk en hoe het werk op onze school is georganiseerd. De naam van onze school zegt iets over onze inspiratie; een levensbeschouwelijke overtuiging die terug te vinden is in de dagelijkse onderwijspraktijk. Wij kiezen met onze schoolvisie een weg, die de nadruk legt op het met plezier laten leren van kinderen en de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Persoonlijke ontwikkeling die veel verder gaat dan alleen de basisvaardigheden die aangeleerd moeten worden. Vertrouwen hebben in de ontwikkeling van kinderen en het blijvend stimuleren van hun zelfvertrouwen zijn voor ons uitgangspunten voor een succesvolle en leuke periode op de basisschool. In samenspraak met de ouders willen wij als team op onze school hieraan bijdragen.

De uitgebreide schoolgids is voor iedere belangstellende te vinden op de eigen website van de school. Mocht u vragen, op- of aanmerkingen hebben, dan bent u van harte welkom bij ons op school.

Namens het team,

Gerben Visser

Directeur 

Contactgegevens

Gregoriuslaan 4
3723KR Bilthoven

Telefoon:
0302286556
Website:
www.theresiaschool.nl
E-mailadres:
info@theresiaschool.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting Delta De Bilt voor Primair Onderwijs

Aantal scholen:
10
Aantal leerlingen:
2603
Website:
www.deltadebilt.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband PO Zuidoost Utrecht