Scholenopdekaart

Integraal Kindcentrum De Kaap

Integraal Kindcentrum De Kaap

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

IKC De Kaap: het Kindcentrum in de Transvaalbuurt

* basisonderwijs

* kinderdagverblijf

* peuteropvang

* naschoolse opvang

* logopedie

* kinderfysiotherapie

* kinderdiëtist


Waar gaan we voor?

* Elk kind uit de Transvaalbuurt is welkom op De Kaap.

* De Kaap biedt onderdak aan allerlei voorzieningen voor kinderen van 0-13 jaar en hun ouders. 

* De buurt en de stad worden gezien als een rijke bron van ontdekkend, spelend en onderzoekend leren. 

* De Kaap wil qua gemengde samenstelling een afspiegeling zijn van de populatie in de buurt.  

Waarin onderscheiden wij ons?

* Een duidelijke visie op brede ontwikkeling en pedagogische interactie;

* Een doorgaande ontwikkelingslijn van 0-13 jaar;

* Zo veel mogelijk differentiatie, uitgaan van verschillen;

* In de buurt, voor de buurt, samen met de buurt;

* Een modern gebouw met een groen en duurzaam speelplein;

* Een deskundig en intensief samenwerkend interdisciplinair team;

* Vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs, muziekonderwijs en beeldende vorming;

* Een ruim aanbod van betekenisvolle buitenschoolse activiteiten;

* Lerend spelen en onderzoekend leren binnen thematisch onderwijs;

* Kinderen eigenaar maken van het eigen ontwikkelingsproces; 


Contactgegevens

Christiaan de Wetstraat 23
1091NG Amsterdam

Telefoon:
0206939375
Website:
www.dekaap.amsterdam
E-mailadres:
directie@dekaap.amsterdam

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

'Samen tussen Amstel en IJ' Stg. Openbaar Prim. Onderwijs

Aantal scholen:
20
Aantal leerlingen:
5959
Website:
www.staij.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam/Diemen


Foto-impressie