Scholenopdekaart

Openbare Basisschool Klim-op

Openbare Basisschool Klim-op

Uitleg
Deze pagina toont informatie over de schooladviezen die leerlingen van de school hebben gekregen en waar in het voortgezet onderwijs de leerlingen uiteindelijk terecht komen. Deze informatie is vervolgens uitgesplitst per schooladvies.

Meer informatie over deze indicator vindt u hier.

U ziet de informatie van de instelling waaronder de school valt afgezet tegen het gemiddelde van de vergelijkingsgroep. Voor deze indicator bepaalt het onderwijstype in welke vergelijkingsgroep de school valt. Voor het reguliere basisonderwijs speelt ook het percentage gewogen leerlingen een rol.