Scholenopdekaart

Openbare Basisschool Klim-op

Openbare Basisschool Klim-op

Uitleg

Deze pagina toont de gemiddelde score op de eindtoets van de school ten opzichte van de ondergrens van de inspectie.

Inspectie-ondergrens
De inspectie kijkt of de gemiddelde schoolscore aan de verwachting voldoet, vergeleken met andere scholen met een vergelijkbare leerlingenpopulatie. Wanneer de gemiddelde schoolscore op of boven de ondergrens ligt zijn de resultaten in dat schooljaar voldoende. Afhankelijk van het percentage gewogen leerlingen kan de inspectie-ondergrens per school verschillen.

Gewogen leerlingen
Een leerlingengewicht wordt toegekend op basis van het opleidingsniveau van ouders. De inspectie houdt bij beoordeling van de eindtoetsresultaten rekening met het percentage gewogen leerlingen: bij meer gewogen leerlingen ligt de grens van de inspectie lager.

Leerling met een aangepast eindniveau
Een leerling heeft een aangepast eindniveau wanneer een leerling maximaal het eindniveau van leerjaar 6 behaalt voor taal én rekenen en/of een IQ onder de 80 heeft. De inspectie neemt leerlingen met een aangepast eindniveau niet mee binnen de berekening van de gemiddelde schoolscore.

Meer weten?
Lees meer over de indicator Resultaten Eindtoets in de definitie op wiki.vensters.nl.