Scholenopdekaart

Alberoschool CBS De Rank

Alberoschool CBS De Rank

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-christelijk

Welkom op het schoolvenster van CBS De Rank.

In dit venster willen we u meer informatie geven over onze school, naast de cijfers over de samenstelling van onze leerling populatie en opbrengsten. Zodat u een beeld krijgt van de school achter de cijfers.

Onze school staat in het Zeeuwse 's-Gravenpolder, een dorp in de gemeente Borsele op het voormalige eiland Zuid-Beveland. Midden in het dorp is een Brede School "De Egelantier" gebouwd waarvan ook onze school deel uitmaakt, samen met Obs De Linden en Kinderopvang Kibeo.Onze school wordt dagelijks door ongeveer 100 kinderen bezocht. Deze kinderen krijgen zijn verdeeld over vier groepen. De lessen worden gegeven door een enthousiast team dat bestaat uit 12 juffen. 

Onze school is een christelijke school en vanuit onze christelijke identiteit willen we dat elk kind zich veilig en gerespecteerd voelt op onze school. Elk kind is uniek en mag er zijn! De bijbel leert ons hoe we met elkaar en de wereld om ons heen om moeten gaan en daarom bieden wij sociaal-emotionele ontwikkeling samen met de bijbelverhalen in thema's aan de kinderen aan.

We willen zoveel mogelijk aansluiten bij talenten en mogelijkheden van de kinderen. We willen boeiend onderwijs bieden aan het kind van deze tijd, de volwassene van de toekomst. Daarbij zetten we allerlei boeiende werkvormen en ICT in. Wij vinden een leven lang leren van belang, en niet alleen leren de kinderen van ons, maar ook wij leren elke dag weer van de kinderen, van elkaar en door het volgen van cursussen en opleidingen. Zo houden we onze kennis up-to-date en blijft ons onderwijs aansluiten bij wat de kinderen in deze tijd nodig hebben voor een succesvolle toekomst!

Ieder kind telt op CBS De Rank. Persoonlijk contact tussen leerkracht en leerling vinden we belangrijk, ieder kind mag er zijn. CBS De Rank staat voor kwalitatief goed onderwijs, met een sterke inzet op de basisvakken lezen, rekenen en taal. De leerlingen worden uitgedaagd door een aantrekkelijk aanbod van leeractiviteiten, waarin in hoge mate aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van de zelfstandigheid van ieder kind. Wij stemmen ons onderwijsaanbod zoveel mogelijk af op de onderwijsbehoeften van ieder kind. We werken doelgericht. Alle leerdoelen en onderwijsbehoeften worden in een groepsplan gezet en dit is de basis van onze lessen. Door deze werkwijze worden optimale leeropbrengsten behaald.

Interesse, motivatie en uitdagende leeromgeving zijn voorwaarden voor hoge betrokkenheid. Samen leren is prettig, en verhoogt daardoor eveneens de betrokkenheid. Daarnaast is het een belangrijke sociale component: kinderen leren rekening houden met elkaar. Talenten van kinderen worden op onze school al vroeg verkend en voor kinderen die nog meer uitdaging nodig hebben is er een plusklas met een doordacht aanbod voor (hoog-)begaafde kinderen.

Op CBS De Rank wordt vanaf groep 1 Engels gegeven. We hebben hiervoor gekozen, omdat door de toenemende globalisering en digitalisering een goede beheersing van het Engels een must is. Door vroeg te beginnen met Engels bereiken we met onze leerlingen een goed eindniveau. Door de kwaliteit van onze Engelse lessen en de wijze waarop wij dit vormgeven in de school zijn wij gecertificeerd als Early Bird-school. Zie voor verdere informatie www.earlybirdie.nl.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Egelantierstraat 7
4431EP 's-Gravenpolder

Telefoon:
0113316810
Website:
www.basisschoolderank.nl
E-mailadres:
rank@alberoscholen.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Cora van der Peijl-Minnaard

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Albero, openbaar en christelijk basisonderwijs op de Bevelanden

Aantal scholen:
15
Aantal leerlingen:
2155
Website:
www.alberoscholen.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Oosterschelderegio


Foto-impressie