Scholenopdekaart

Alberoschool CBS De Hoeksteen

Alberoschool CBS De Hoeksteen

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Onderwijsconcept: Nieuw / natuurlijk / conceptueel leren
Denominatie: Protestants-christelijk

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de werkwijze en de resultaten van CBS de Hoeksteen in Wemeldinge. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de werkwijze, de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

C.B.S. de Hoeksteen heeft als missie : Een gezonde school in een uitdagende leeromgeving met onderwijs op maat. Basiswaarden zijn : rust, vertrouwen en kwaliteit.

We realiseren deze missie door een werkwijze met twee units. De unit onderbouw met leerlingen van 2 tot 8 jaar en de unit bovenbouw met leerlingen van 9 tot 12 jaar.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Bierweg 1 A
4424EL Wemeldinge

Telefoon:
0113626127
Website:
www.hoeksteen-wemeldinge.nl
E-mailadres:
hoeksteen@alberoscholen.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Albero, openbaar en christelijk basisonderwijs op de Bevelanden

Aantal scholen:
15
Aantal leerlingen:
2155
Website:
www.alberoscholen.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Walcheren


Foto-impressie