Scholenopdekaart

Alberoschool Cbs De Wegwijzer

Alberoschool Cbs De Wegwijzer

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-christelijk

Welkom op het schoolvenster van CBS De Wegwijzer te Heinkenszand.

In dit venster willen we u meer informatie geven over onze school. De Wegwijzer maakt deel uit van stichting Albero, de Vereniging voor Openbaar en Christelijk Basisonderwijs op Zuid-Beveland. De Wegwijzer is een eigentijdse christelijke school waar ieder kind telt en begeleid wordt in de ontwikkeling tot een zelfstandige, kritische en creatieve volwassene.

Bij de inrichting van ons onderwijs worden kinderen op hun niveau uitgedaagd door een aantrekkelijk aanbod van leeractiviteiten. Daarbij houden we rekening met de 3 basisbehoeften:

  • kinderen ervaren dat ze erbij horen (relatie)
  • kinderen zijn in staat om opdrachten en taken uit te voeren (competentie)
  • kinderen krijgen de ruimte om zelf beslissingen te nemen en keuzes te maken (autonomie)

Volg ons op twitter en facebook of via de website van de school: www.wegwijzerheinkenszand.nl .

Download de schoolgids

Contactgegevens

Mr Dr Meslaan 2
4451AK Heinkenszand

Telefoon:
0113568810
Website:
www.wegwijzerheinkenszand.nl
E-mailadres:
wegwijzer@alberoscholen.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

directieteam

Marnix Maljaars

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Albero, openbaar en christelijk basisonderwijs op de Bevelanden

Aantal scholen:
15
Aantal leerlingen:
2155
Website:
www.alberoscholen.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Oosterschelderegio


Foto-impressie