Scholenopdekaart

CBS De Poeljeugd

CBS De Poeljeugd

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Onderwijsconcept: Ervaringsgericht Onderwijs
Denominatie: Protestants-christelijk

De Poeljeugd is een open christelijke basisschool waar alle kinderen welkom zijn. Onze populatie is hoofdzakelijk niet kerkelijk meelevend. Wij besteden aandacht aan de christelijke identiteit door dagopeningen en het vieren van christelijke feestdagen. Wat wij bovenal belangrijk vinden is de manier waarop we verantwoordelijk zijn voor elkaar en voor de wereld. Deze waarden zijn voor ons belangrijk.Wij willen graag gezien worden als school waar de volgende waarden zichtbaar zijn:

Welbevinden

Betrokkenheid

Samen

Vertrouwen

Kwaliteit

We zijn een kindcentrum voor 2 tot 12 jaar waar onderwijs en opvang samen zorg dragen voor een doorlopende ontwikkeling.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Plein 15
4472AT 's-Heer Hendrikskinderen

Telefoon:
0113270491
Website:
www.depoeljeugd.nl
E-mailadres:
poeljeugd@alberoscholen.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Albero, openbaar en christelijk basisonderwijs op de Bevelanden

Aantal scholen:
15
Aantal leerlingen:
2155
Website:
www.alberoscholen.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Oosterschelderegio


Foto-impressie