Scholenopdekaart

Openbare Basisschool Michiel de Ruyter

Openbare Basisschool Michiel de Ruyter

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van (school). De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

De Michiel de Ruyterschool heeft als motto: Samen werken aan persoonlijke ontwikkeling

We doen dit: Lerend - Waarderend - Inspirerend - Communicerend - Vertrouwend en Respecterend

Meer informatie vindt u via onze site waar u ook de schoolgids kunt downloaden.

Contactgegevens

Laan Rozenburg 6
1181 ER Amstelveen

Telefoon:
0206431596
Website:
www.obs-michielderuyter.nl
E-mailadres:
directie@obs-michielderuyter.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

AmstelWijs, stichting voor openbaar primair onderw.

Aantal scholen:
11
Aantal leerlingen:
3260
Website:
www.amstelwijs.nl

Foto-impressie