Scholenopdekaart

Openbare Daltonbasisschool De Horizon

Openbare Daltonbasisschool De Horizon

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Onderwijsconcept: Dalton
Denominatie: Openbaar

Nieuwsgierig, enthousiast, vol zelfvertrouwen. Van kleuters tot achtstegroepers, onze leerlingen stappen elke dag de Horizon binnen vol verwachtingen en vragen: kom maar op, wat leren we vandaag?

De Horizon is een Daltonschool. Onze leerlingen leren zelfstandig hun werk plannen en uitvoeren, verantwoordelijkheid nemen voor hun keuzes en samenwerken met andere kinderen. Ook leren kinderen efficiënt omgaan met hun tijd en reflecteren op hun eigen werk en gedrag. Ons doel is om leerlingen uit te laten groeien tot verantwoordelijke, zelfstandige volwassenen die later samen deel uitmaken van onze diverse en multiculturele samenleving. Ouders zijn daarbij onze belangrijkste partners.

Op de Horizon hechten wij, naast de kernvakken, veel waarde aan kunst- en cultuuronderwijs en bewegingsonderwijs. Daarom werken wij samen met gemotiveerde vakdocenten voor dans, drama, muziek en lichamelijke oefening. Ook na schooltijd worden creatieve workshops en sportlessen aangeboden, verzorgd door professionals. Aan de Horizon is een voorschool verbonden. Sinds 2016 heeft de Horizon drie combinatieklassen voor hoog- en meerbegaafde leerlingen. Tussen deze groepen en de reguliere groepen vindt op alle niveaus een prettige samenwerking en kruisbestuiving plaats.

De Horizon is verdeeld over twee locaties, op de Pieter Calandlaan en de Brenner, ieder met een eigen karakter, maar met gelijk onderwijs, een doorgaande leerlijn van groep 1/2 t/m 8 en een gezamenlijk team.

Contactgegevens

Pieter Calandlaan 768
1060TZ Amsterdam

Telefoon:
0206672281
Website:
www.horizondalton.nl
E-mailadres:
info@horizondalton.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Sticht. Openbaar Basisonderw. Westelijke Tuinsteden

Aantal scholen:
16
Aantal leerlingen:
5163
Website:
www.stwt.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam/Diemen


Foto-impressie