Scholenopdekaart

School voor Speciaal Basisonderwijs It Oerset

School voor Speciaal Basisonderwijs It Oerset

Over deze school

Onderwijstype: Speciaal basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van School voor Speciaal Basisonderwijs It Oerset. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Domela Nieuwenhuisweg 7
8448 GK Heerenveen

Telefoon:
0513622642
Website:
www.it-oerset.nl
E-mailadres:
it-oerset@debasis.frl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

St.Openbaar Primair Onderwijs De Basis

Aantal scholen:
17
Aantal leerlingen:
2526
Website:
www.debasisheerenveen.nl

Samenwerkingsverband

Stg. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland 2101