Scholenopdekaart

West

West

Uitleg
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe zorgleerlingen begeleid worden en welke middelen de school hiervoor inzet. Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Zorgleerlingen zijn leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld vanwege een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.