Scholenopdekaart

West

West

Uitleg
De school geeft aan hoe het onderwijs georganiseerd is. Welke leerlingen zitten bij elkaar in een groep of klas en welke vakleerkrachten werken er. Een vakleerkracht is een leerkracht die een vak geeft waarvoor hij of zij specifiek is opgeleid (op basis van artikel 4.1 Besluit Bekwaamheidseisen onderwijspersoneel 2005).