Scholenopdekaart

Openbare Basisschool W J Driessen

Openbare Basisschool W J Driessen

Uitleg

Hier staat informatie over de geldzaken van het bestuur van de school. Met kengetallen wordt aangegeven of het schoolbestuur beter of slechter presteert dan het voorgaande jaar. En hoe andere schoolbesturen die ongeveer even groot zijn het hebben gedaan.

Lees de informatie in dit handboek van de PO-Raad voor meer uitleg over de kengetallen.