Scholenopdekaart

Europaschool

Europaschool

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Algemeen bijzonder

‘’De school waar talen tellen”

Onze kinderen zijn wereldburgers en worden voorbereid op een multiculturele, internationaal georiënteerde samenleving. Het instrument dat wij daarvoor gebruiken is de taal. Door vreemde talen te onderwijzen halen wij de culturen in de school. Kinderen komen uit alle landen van de wereld. Dit leidt ertoe dat kinderen op de Europaschool opgroeien in een omgeving waar onderlinge verschillen vanzelfsprekend, verrijkend en niet bedreigend zijn.

Op de Europaschool kun je zijn wie je bent en staat niemand alleen. Wij waarderen ieders eigenheid maar zijn wel een groep. Wij willen een school zijn waar wij waken over elkaars fysieke en sociale veiligheid. Team, kinderen en ouders werken samen aan een prettige, positieve sfeer waarin die veiligheid gewaarborgd is. Wij zien dat als een voorwaarde om te kunnen leren. Kinderen worden uitgedaagd hun grenzen te ontdekken en te verleggen. Zij leren verantwoordelijkheid te dragen voor hun werk en zichzelf, zonder de ander uit het oog te verliezen.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van (school). De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet

De driecteur.

Contactgegevens

Hygieaplein 8
1076RT Amsterdam

Telefoon:
020 5730800
Website:
www.europaschool.nl
E-mailadres:
info@europaschool.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Onderwijsstichting Esprit

Aantal scholen:
15
Aantal leerlingen:
7586
Website:
www.wsv.espritscholen.nl/index.php

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam/Diemen


Foto-impressie