Scholenopdekaart

Kindcentrum De Nieuwe Linde

Kindcentrum De Nieuwe Linde

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Confessioneel overig

Ons Kindcentrum De Nieuwe Linde is aangesloten bij Eenbes Basisonderwijs. Wij staan voor Samen vernieuwend leren.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool De Nieuwe Linde. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig leest u een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze schoolprestaties. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2018 is het SchoolVenster compleet.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Van Duynhovenlaan 15
5673AP Nuenen

Telefoon:
0402838671
Website:
www.kindcentrumdenieuwelinde.nl
E-mailadres:
info@kindcentrumdenieuwelinde.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

De Eenbes, Stg v Katholiek., Prot-Chr. en Interconfessioneel Primair Onderwijs

Aantal scholen:
26
Aantal leerlingen:
5096
Website:
www.eenbes.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Helmond-Peelland


Foto-impressie