Scholenopdekaart

De Sprankel

De Sprankel

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Rooms-Katholiek

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van De Sprankel. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Contactgegevens

Grotenhof 4
5737 CB Lieshout
0499421529

Bestuursgegevens

De Eenbes, Stg v Katholiek., Prot-Chr. en Interconfessioneel Primair Onderwijs
Aantal scholen: 26
Aantal leerlingen: 5065

Foto-impressie