Scholenopdekaart

El-Amien Islamitische Basisschool

El-Amien Islamitische Basisschool

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Islamitisch

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van El-Amien Islamitische Basisschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Contactgegevens

Saaftingestraat 312
1069BW Amsterdam

Telefoon:
0206199970
Website:
www.elamien.nl
E-mailadres:
info@elamien.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting Nederl. Islamitische Scholen

Aantal scholen:
2
Aantal leerlingen:
714
Website:
www.elamien.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam/Diemen