Scholenopdekaart

Christelijke Basisschool De Rank

Christelijke Basisschool De Rank

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-Christelijk

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van Christelijke Basisschool De Rank. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Contactgegevens

De Opgang 3
1689KZ Zwaag
0229277095

Bestuursgegevens

Stg. Penta, St. RK, Prot. Chr. & Interconfessioneel Onderwij
Aantal scholen: 12
Aantal leerlingen: 3268