Scholenopdekaart

Rooms Katholieke Basisschool De Paradijsvogel

Rooms Katholieke Basisschool De Paradijsvogel

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Rooms-katholiek

Welkom op het SchoolVenster van RKBS De Paradijsvogel

De Paradijsvogel richt zich zowel op cognitieve als sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen en heeft een sterke zorgstructuur ingericht, die maakt dat er veel aandacht is voor kinderen van verschillende niveaus en in diverse persoonlijk omstandigheden. In ons schoollied wordt dit nog eens mooi verwoord.

In onze visie hebben wij onszelf een hoger doel gesteld: Wij leren kinderen het beste uit zichzelf te halen. Ons onderwijs is erop gericht een essentiële bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van bewuste, zelfstandige mensen die vanuit (zelf)vertrouwen keuzes durven maken.

Als onze kernkwaliteiten benoemen wij: Sfeer, Sterke zorgstructuur, Hoge verwachtingen, Expertise en Oog voor het totale kind.

Als onze kernwaarden benoemen wij: Dynamisch, Sterk, Inspirerend, Nieuwsgierig en Zorgzaam.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Weidevogellaan 201
2496MT Den Haag

Telefoon:
0153106112
Website:
www.basisschooldeparadijsvogel.nl
E-mailadres:
info@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Nieke Opstal

Schoolbestuur

Stichting Lucas Onderwijs

Aantal scholen:
80
Aantal leerlingen:
34864
Website:
www.lucasonderwijs.nl

Samenwerkingsverband

Stg. Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH


Foto-impressie