Scholenopdekaart

Openbare Basisschool De Hekakker

Openbare Basisschool De Hekakker

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

De Hekakker is sinds 1979 in het huidige gebouw gehuisvest in Norg. Norg is een dorp dat qua bevolking breed is opgebouwd (sociaal, cultureel, etnisch, financieel). Onze school is de enige basisschool in het dorp. De leerlingen zijn afkomstig uit het dorp Norg en de naaste omgeving.

We zijn een openbare basisschool. Dit betekent dat in principe ieder kind welkom is, ongeacht zijn/haar levensovertuiging, geloof, culturele achtergrond of sociaal milieu. Op onze school wordt het hele jaar druk geleerd en hard gewerkt. Dat kun je alleen goed doen, wanneer je je op school veilig voelt. Daarom willen we een school zijn, waar kinderen, ouders en leerkrachten respectvol met elkaar omgaan. Wij doen ons best op school een sfeer te creëren, waarin kinderen leren op een positieve manier met elkaar om te gaan. Een kind moet zich prettig en veilig kunnen voelen op school. Wanneer het unieke en positieve van ieder kind wordt benadrukt, krijgen kinderen het gevoel te worden geaccepteerd zoals ze zijn. Kinderen moeten leren rekening te houden met elkaar en hun omgeving. Zo worden ze in staat gesteld zich tot een zelfstandige persoonlijkheid te ontwikkelen.

In het vignet van onze school kunt u "het kind" herkennen. Door het hand in hand staan van de kinderen in het vignet, ontstaat ons schoolgebouw, waar uw kinderen een groot deel van de dag doorbrengen. Voor ons symboliseert dit hand in hand staan ook de gezamenlijke verantwoordelijkheid die wij als school en u als ouders hebben.

Contactgegevens

Schoolstraat 3
9331AV Norg

Telefoon:
0592613224
Website:
www.obsdehekakker.nl
E-mailadres:
info@obsdehekakker.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Gemeente Noordenveld

Aantal scholen:
12
Aantal leerlingen:
1959
Website:
www.onderwijs-noordenveld.nl

Foto-impressie