Scholenopdekaart

Basisschool De Zevensprong

Basisschool De Zevensprong

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Algemeen bijzonder

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van Basisschool De Zevensprong. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Contactgegevens

Sint-Hubertpad 6
1066HN Amsterdam

Telefoon:
0204081571
Website:
www.zevensprong-amsterdam.nl
E-mailadres:
schoolleiding@zevensprong-amsterdam.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Bestuurskant. Algem. Bijzond. Scholengroep Amsterdam

Aantal scholen:
6
Aantal leerlingen:
2258
Website:
www.absascholengroep.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam/Diemen