Scholenopdekaart

Basisschool Het Wespennest

Basisschool Het Wespennest

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Rooms-katholiek

Het Wespennest is een Jenaplanschool: een gemeenschap van kinderen, groepsmedewerkers en ouders. Het onderwijs op een Jenaplanschool is gericht op de opvoeding van kinderen en omvat daarom veel meer dan het aanleren van alleen schoolse kennis. Kinderen leren door deel te nemen aan de vier basisactiviteitenvan het Jenaplanonderwijs: spreken, werken, spelen en vieren. In onze school zijn mens, samenleving, opvoeding en onderwijs met elkaar verbonden en gericht op het opvoeden van kinderen en de optimale ontwikkeling van hun talenten en mogelijkheden.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van het Wespennest. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. De school is echter meer dan haar resultaten die u in dit venster kunt vinden. Op onze website vindt u informatie over onze onderwijsvisie en de wijze waarop wij ons Jenaplan onderwijs vorm geven. Wij nodigen u van harte uit te kijken op www.hetwespennest.nl voor een volledig beeld van onze school.


Contactgegevens

Breedveld 6
1025PZ Amsterdam

Telefoon:
0206370555
Website:
www.hetwespennest.nl
E-mailadres:
wespennest.directie@askoscholen.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Amsterdamse Stichting voor Katholiek, P.-c. en Interconfessioneel onderwijs

Aantal scholen:
33
Aantal leerlingen:
9247
Website:
www.askoscholen.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam/Diemen


Foto-impressie