Scholenopdekaart

Huibersschool Dalton basisschool

Huibersschool Dalton basisschool

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Onderwijsconcept: Dalton
Denominatie: Rooms-katholiek

De Huibersschool is een mondiale school waar de visie van daltononderwijs centraal staat: SAMENWERKEN, VERANTWOORDELIJKHEID, ZELFSTANDIGHEID, EFFECTIVITEIT EN REFLECTIE.

Als men onze school binnenkomt horen wij altijd: wat een rust en wat gaan de kinderen hier prettig met elkaar om! Daar zijn wij trots op.

De school is gehuisvest in een prachtig opgeknapt en modern schoolgebouw en de school heeft een belangrijke functie in de wijk en mag zich met recht een brede school noemen.

Voor de kinderen in onze buurt is het belangrijk de wereld naar binnen te halen, maar er ook op uit te gaan en zoveel mogelijk te leren van en in onze omgeving. We stellen jaarlijks een paar thema’s centraal in de hele school, zoals bijvoorbeeld: bouwen (i.v.m. de nieuwbouw in onze omgeving), duurzaamheid, de stad Amsterdam en Huibers hospitaal.

De Nederlandse taal leren en leren rekenen staan bij ons centraal. Wij willen dat kinderen als zij de basisschool verlaten een goede basis hebben voor het voortgezet onderwijs.

Wij onderscheiden ons in de wijk van andere scholen doordat wij een kleine, prettige school zijn waar oor en oog is voor elkaar (Vreedzame School). Maar ook omdat wij door ons daltononderwijs kinderen betrekken bij hun eigen leerproces door hen de doelen te laten verwoorden die zij moeten bereiken, bij te houden wat zij geleerd hebben en te leren reflecteren op hun eigen werk. Kinderen zijn bij ons aan het werk en zijn gemotiveerd. Dat vinden wij belangrijk en daar werken wij hard voor, dat gaat niet vanzelf, dat leren wij kinderen aan.

Elke nieuwe ouder krijgt bij ons een persoonlijke rondleiding en een intakegesprek met onze directeur. Heeft u interesse? Neem gerust contact op: 020-6152697 of e-mail naar huibers.info@askoscholen.nl.

Contactgegevens

Jacob Geelstraat 48
1065VT Amsterdam

Telefoon:
0206152697
Website:
www.huibersschool.nl
E-mailadres:
huibers.directie@askoscholen.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

A. Post

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Amsterdamse Stichting voor Katholiek, P.-c. en Interconfessioneel onderwijs

Aantal scholen:
33
Aantal leerlingen:
9247
Website:
www.askoscholen.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam/Diemen


Foto-impressie