Scholenopdekaart

De Bonkelaar

De Bonkelaar

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-christelijk

Onze missie & visie

De Bonkelaar is een relatief kleine school in de Molenwijk in Amsterdam Noord. De afgelopen jaren heeft de Bonkelaar een transformatie ondergaan. De leerresultaten van de kinderen zijn uitstekend en de uitstroom is bovengemiddeld. Het gebouw van de Bonkelaar is intern volledig gerenoveerd. Zo heeft de school onder andere een nieuwe kleurstelling, een groot podium in de centrale zaal en een volledig nieuwe speelzaal . Binnen deze “Vreedzame school” wordt gewerkt vanuit duidelijke schoolafspraken en doorgaande lijnen, zoals vastgelegd in ons handboek “Zo doen wij dat hier”.

In alle lokalen heeft de school de beschikking over een smartboard of een Touch screen. Het onderwijs is zo ingericht dat alle kinderen actief betrokken worden bij de lessen. Een voorbeeld hiervan is de inzet van mini-whiteboards waar de kinderen individueel antwoorden op kunnen schrijven. Vanaf groep 4 werken de kinderen met een tablet. 

Binnen de lessen wordt gewerkt vanuit drie niveaus. Hierdoor kunnen kinderen die de stof goed begrijpen snel aan de slag, kunnen andere kinderen een langere instructie krijgen en blijft er tijdens het zelfstandig werken tijd over om een paar kinderen op hun eigen niveau verder te helpen.

Het VVE-programma “Startblokken” van de Bonkelaar werkt vanuit betekenisvolle situaties. Dit betekent dat de kinderen vanuit “het herkenbare” nieuwe dingen leren. Zoals bijvoorbeeld een thema tandarts. Hoe maak je een afspraak, welke begrippen horen erbij, maak een plattegrond van de praktijk, enzovoort.

Op de Bonkelaar laten we de kinderen profiteren van de mogelijkheden die er zijn. Kinderen die hun specifieke talenten willen ontwikkelen kunnen terecht binnen de verlengde schooldag. In de bovenbouw zetten we actief in op ICT-vaardigheden. We willen dat alle kinderen van school gaan met een typediploma en kennis van office-software.

Binnen het onderwijs creëren we niet alleen aandacht voor kinderen met extra instructiebehoefte, maar ook voor kinderen die een stap verder zijn. De school heeft een plusgroep voor de “meerbegaafde” kinderen. Binnen de plusgroep wordt o.a. gewerkt aan projecten, Spaans, Chinees, rekentijger en vooruitwerklab.

Augustus 2014 is De Bonkelaar gestart met een AMOS UnIQ klas voor hoogbegaafde kinderen. Wij zijn de derde locatie van AMOS die dit type onderwijs mag aanbieden. Inmiddels is er een vierde vestiging bijgekomen. 

De Bonkelaar heeft twee AMOS UnIQ klassen, een 5/6 en 7/8 combinatie. Meer informatie kunt u vinden op www.debonkelaar.nl of op de www.amosonderwijs.nl/amosuniq.


De Bonkelaar is een school met een stevige leerbasis, oog voor talent en kansen voor iedereen.

De Bonkelaar laat de wind niet door de hekken waaien.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Molenwijk 3
1035EE Amsterdam

Telefoon:
0206311945
Website:
www.debonkelaar.nl
E-mailadres:
info@debonkelaar.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep

Aantal scholen:
29
Aantal leerlingen:
7439
Website:
www.amosonderwijs.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam/Diemen


Foto-impressie