Scholenopdekaart

Oecumenische basisschool De Kinderboom

Oecumenische basisschool De Kinderboom

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-christelijk

Van harte welkom op basisschool De Kinderboom!

Ik vind het een hele eer dat u het team van onze school het vertrouwen schenkt uw kind goed onderwijs te geven. Wij zijn er trots opdat we binnen onze groepen een fijne en veilige sfeer kennen. 

De Kinderboom besteedt naast de basisvaardighedenreken-,lees- en taalonderwijs, uiteraard ook aandacht aan kunst, cultuur,natuur, techniek en wetenschap. Samen met onze omgeving zorgen wij voor een stevige en goede basis voor ieder kind. Onze school begeleidt de kinderen bij de groei naar zelfstandige en zelfbewuste personen die weten wat ze kunnen en willen. Wij zijn er, zodat de kinderen plezier en succes hebben in leren en sterk kunnen staan in het leven. Verder hopen we natuurlijk dat uw kind ons de allerleukste school van Amsterdam vindt.

Vergeet die ervaring vooral niet te delen met uw vrienden, bekenden en buurtbewoners uit Amsterdam Noord.

Tot gauw! 

Alex Bakker

Directeur De Kinderboom

Download de schoolgids

Contactgegevens

Adelaarsweg 113
1021BZ Amsterdam

Telefoon:
0206368172
Website:
www.dekinderboom.nl
E-mailadres:
info@dekinderboom.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep

Aantal scholen:
30
Aantal leerlingen:
7439
Website:
www.amosonderwijs.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam/Diemen


Foto-impressie