Scholenopdekaart

Jenaplanschool Atlantis

Jenaplanschool Atlantis

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Onderwijsconcept: Jenaplan
Denominatie: Protestants-christelijk

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Jenaplanschool Atlantis. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en van ons als school. Waar nodig of wenselijk hebben we een toelichting bij de cijfers en feiten geschreven. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze school. Extra informatie is te vinden op onze website: http://jenaplanschoolatlantis.nl/

Download de schoolgids

Contactgegevens

Schuitenhuisstraat 5
1069WK Amsterdam

Telefoon:
0206670001
Website:
jenaplanschoolatlantis.nl
E-mailadres:
info.atlantis@amosonderwijs.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep

Aantal scholen:
29
Aantal leerlingen:
7439
Website:
www.amosonderwijs.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam/Diemen


Foto-impressie