Scholenopdekaart

IKC Het Talent

IKC Het Talent

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-christelijk

Hartelijk welkom op het SchoolVenster van de De Prof.Dr.H.Kraemerschool. Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Notweg 36
1068LL Amsterdam

Telefoon:
0206190094
Website:
www.ikc-hettalent.nl
E-mailadres:
hettalent_dir@amosonderwijs.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Tom Snelting

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep

Aantal scholen:
29
Aantal leerlingen:
7439
Website:
www.amosonderwijs.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam/Diemen