Scholenopdekaart

Oecumenische basisschool Oranje Nassau

Oecumenische basisschool Oranje Nassau

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-christelijk

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Oranje Nassau.

De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie.

Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Ribesstraat 13 -15
1032JR Amsterdam

Telefoon:
0206360005
Website:
www.onassauschool.nl
E-mailadres:
Linda.Schaasberg@amosonderwijs.nl

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Linda Schaasberg

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep

Aantal scholen:
29
Aantal leerlingen:
7439
Website:
www.amosonderwijs.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam/Diemen


Foto-impressie