Scholenopdekaart

Oecumenische basisschool Nelson Mandela School

Oecumenische basisschool Nelson Mandela School

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-christelijk

Oecumenische basisschool: De Nelson Mandelaschool.... De school voor de 'Sterren' van de Toekomst!

De Nelson Mandela is een echte buurtschool met een schitterend nieuw schoolgebouw, gelegen in een prachtige binnentuin, aan de Laing's Nekstraat 44 in de Amsterdamse Transvaalbuurt.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Nelson Mandelaschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Voor meer informatie: www.NelsonMandelaschool.nl

Contactgegevens

Laing's Nekstraat 44
1092GX Amsterdam

Telefoon:
0206942768
Website:
www.nelsonmandelaschool.nl
E-mailadres:
nelsonmandelaschool@amosonderwijs.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep

Aantal scholen:
29
Aantal leerlingen:
7439
Website:
www.amosonderwijs.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam/Diemen


Foto-impressie