Scholenopdekaart

Basisschool De Earnewjuk Christelijk Basisonderwijs

Basisschool De Earnewjuk Christelijk Basisonderwijs

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-Christelijk

CBS De Earnewjuk is een kleine dorpsschool van zo rond de 40 leerlingen. Aandacht en zorg voor iedereen staan bij ons hoog in het vaandel, waarbij samenwerking tussen ouders, leerlingen en school van groot belang is. We organiseren het onderwijs dusdanig dat iedere leerling datgene aangeboden krijgt wat nodig is. Samenwerken, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, eigenaarschap, reflectie en doelgericht werken zorgen ervoor dat iedere leerling zich optimaal kan ontwikkelen met kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het functioneren in onze maatschappij.

Contactgegevens

Noarderfinne 3
8835XT Easterlittens
0517342020

Volg deze school op

Bestuursgegevens

Stichting voor Christelijk Basisonderwijs De Greiden
Aantal scholen: 13
Aantal leerlingen: 966

Foto-impressie