Scholenopdekaart

Basisschool De Earnewjuk Christelijk Basisonderwijs

Basisschool De Earnewjuk Christelijk Basisonderwijs

Uitleg
Overstappers zijn leerlingen die tussentijds van school wisselen. Ze zijn niet in groep 1 van de school gestart of ze hebben de school eerder dan einde groep 8 verlaten.