Scholenopdekaart

KNS De Reinbôge

KNS De Reinbôge

Uitleg
Het onderzoek naar oudertevredenheid geeft aan hoe ouders een school ervaren en hoe tevreden ze zijn over de school.