Scholenopdekaart

De Catamaran

De Catamaran

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-christelijk

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool de Catamaran. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

De Catamaran is een oecumenische buurtschool waar goed onderwijs wordt gegeven in een prettige, veilige omgeving en waar veel aandacht is voor wetenschap & techniek en kunstzinnige oriëntatie.

Onze school heeft twee locaties: de hoofdlocatie aan de Bentinckstraat en een dependance aan de Fagelstraat.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Bentinckstraat 78
1051GN Amsterdam

Telefoon:
0206840200
Website:
www.decatamaran.eu
E-mailadres:
info.catamaran@amosonderwijs.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep

Aantal scholen:
29
Aantal leerlingen:
7439
Website:
www.amosonderwijs.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam/Diemen


Foto-impressie