Scholenopdekaart

Oecumenische basisschool De Vijf Sterren

Oecumenische basisschool De Vijf Sterren

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-christelijk

Welkom bij de startpagina van Basisschool de Vijf Sterren.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven wij als school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties en de ontwikkeling van onze basisschool.

Tot ziens op basisschool de Vijf Sterren!

Download de schoolgids

Contactgegevens

Markengouw 245a
1024 EA Amsterdam

Telefoon:
0206367624
E-mailadres:
Thea.Michel@amosonderwijs.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep

Aantal scholen:
29
Aantal leerlingen:
7439
Website:
www.amosonderwijs.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam/Diemen


Foto-impressie