Scholenopdekaart

Oecumenische basisschool Timotheusschool

Oecumenische basisschool Timotheusschool

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-christelijk

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Timotheusschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare informatie over de schoolprestaties.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Sam van Houtenstraat 2
1067JM Amsterdam

Telefoon:
0206132699
Website:
www.timotheusschool.com
E-mailadres:
timotheusschool@amosonderwijs.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep

Aantal scholen:
29
Aantal leerlingen:
7439
Website:
www.amosonderwijs.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam/Diemen


Foto-impressie