Scholenopdekaart

Oecumenische basisschool De Vlinderboom

Oecumenische basisschool De Vlinderboom

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-christelijk

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool de Vlinderboom.

De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze schoolprestaties.

Wij wensen u veel leesplezier en ontmoeten u graag op basisschool de Vlinderboom.

Contactgegevens

Nicolaas Beetsstraat 40
1053RM Amsterdam

Telefoon:
0206127613
Website:
www.basisschooldevlinderboom.nl
E-mailadres:
info@basisschooldevlinderboom.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep

Aantal scholen:
29
Aantal leerlingen:
7439
Website:
www.amosonderwijs.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam/Diemen


Foto-impressie