Scholenopdekaart

Basisschool De Wegwijzer

Basisschool De Wegwijzer

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-christelijk

Welkom op het SchoolVenster van basisschool De Wegwijzer. Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van en het onderwijs op basisschool De Wegwijzer uit Middenmeer. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Onze slogan is: ‘’Samen spelend en lerend de wereld ontdekken.’’

De Wegwijzer is een kleinschalige school waar de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen wordt geprikkeld. Met De Kanjertraining als stevig fundament, Engels vanaf groep 1 en thematisch werken ontwikkelen de kinderen zich tot wereldburgers.

Als u nieuwsgierig bent geworden en meer over onze school wilt weten kunt u ons bellen voor een afspraak. We kijken er naar uit u te mogen ontvangen. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de directeur, dhr Freek Steeman. Via de telefoon op 0227-502 113 of door het sturen van een e-mail naar wegwijzer-middenmeer@kopwerk.nl

Download de schoolgids

Contactgegevens

Pienterpad 3
1775AX Middenmeer

Telefoon:
0227502113
Website:
www.wegwijzer-middenmeer.nl
E-mailadres:
wegwijzer-middenmeer@kopwerk.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Dhr. Freek Steeman

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Stichting Kopwerk

Aantal scholen:
20
Aantal leerlingen:
2926
Website:
www.kopwerk.nl

Samenwerkingsverband

Stichting Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland Passend PO


Foto-impressie